Artykuły


Pisząc o sąsiadach ze wschodu Europy mam do tego tematu osobisty stosunek, bo brat mojej Matki zawodowy oficer Wojska Polskiego Albin Hrapkowicz zginął w Katyniu a brat mojego Ojca Stanisław Wróbel nauczyciel matematyki i fizyki zginął na Wołyniu. [...]

Czytaj więcej...
20/03/2013
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Kamień Koszyrski, zachodnie Polesie, województwo Brzeskie /dziś Zachodnia Ukraina/, miasteczko nad rzeką Cyr, zamieszkałe głównie przez ludność Żydowską, niezbyt licznych ale niewykształconych Polaków oraz niepiśmiennych Poleszuków nie posiadających wówczas ani ukraińskiej ani białoruskiej świadomości narodowej. Była potrzeba stworzenia od podstaw polskiej administracji, szkolnictwa, policji, kolejarzy, gdyż całą administrację rosyjską - carską, ochranę, kupców, pierwsza wojna światowa [...]

Czytaj więcej...

Tagi: ja uchodżca, kamień koszyrski, las kresy, polesie wołyńskie, poleszucy rakowy, test, zachodnie polesie, żydzi

19/03/2013
Opublikowane w Rozmaitości, Historia i Współczesność - Polacy

Istnieje takie pojęcie jak naród polityczny. Takimi narodami jest na przykład wiele narodów afrykańskich. Mówimy o Nigeryjczykach czy o Kongijczykach ale poza obywatelstwem tego kraju nic więcej nie łączy te wieloplemienne i wielokulturowe społeczności tych krajów. Być może wśród elit politycznych tworzy się poczucie więzi –czyli ponadplemienne poczucie więzi narodowo-etnicznej. [...]

Czytaj więcej...
11/06/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Wszystkich mieszkańców Śląska potocznie nazywamy Ślązakami ,ale są w śród nich Polacy o śląskim rodowodzie z dziada pradziada,, mający pełną polską świadomość narodową i nie można ich wrzucać do wspólnego worka z tymi którzy nagle chcieliby tworzyć odrębny naród Śląski z językiem opartym o polsko-niemiecki ? valapik ? gdzie czasowniki są polskie a rzeczowniki niemieckie ,czyli nazwy zapożyczone od niemieckich nadzorców kopalnianych i pruskich urzędników. [...]

Czytaj więcej...
23/02/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Uniwersytety anglojęzyczne w Polsce nie powinny nigdy powstać, a jeżeli już to tylko dla cudzoziemców, choć najlepiej było by gdyby cudzoziemcy studiowali w języku polskim. Część absolwentów może by została w Polsce a inni w swoich krajach ojczystych bez problemów nostryfikowali by swoje dyplomy. Problem tkwi w tym,że w większości społeczeństw różnych krajów i narodów ludzie o IQ większym niż 120 stanowią od 4-6 % i to są kandydaci na wysoko wyspecjalizowanych i twórczych pracowników./książka Coś o Nas Prawdy,Półprawdy– str 150=151/. [...]

Czytaj więcej...
08/02/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

W amerykańskim czasopiśmie Jurnal of Biological Sciense z 2006 roku, ukazał się artykuł pt. ” Historia Naturalna Aszkenazyjskiej Inteligencji” napisany przez trzech autorów Gregory Cohrana, Jason Hardy i Henry Harperdinga. [...]

Czytaj więcej...
08/02/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Zapytał mnie przed rokiem młody człowiek ” dlaczego ja nie mogę być Polakiem? Pochodzę z Kazachstanu choć już tam nie mieszkam.Moi przodkowie to co najmniej cztery narodowości. Pochodzenia polskiego chyba się nie doszukam chyba że u prababki z Białorusi. [...]

Czytaj więcej...
08/02/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Wiemy,że plemiona lechickie /polskie / w V-VI wieku n.e. przemieściły się z pierwotnych siedzib leżących .na Podolu,Wołyniu, Polesiu, i w dorzeczu górnego Dniepru i górnej Dźwiny,na zachód w dorzecze Wisły i Odry. /książka ” Coś o Nas Prawdy Półprawdy….” str. 137./ Prawdopodobnie tereny północne czyli leżące w dorzeczu Dźwiny i Prypeci oraz górnego Dniepru /dzisiejsza Białoruś/ zajmowało duże i liczne plemię Mazurów,którzy przesiedlili się na zachód ,zajmując ziemie nad środkową Wisłą nazwane później Mazowszem.Można takie wnioski choć ostrożnie wyciągnąć porównując nazwy starych grodów plemiennych występujących głównie tylko na określonym obszarze tj. Mazowszu i na Białorusi. [...]

Czytaj więcej...
08/02/2012
Opublikowane w Historia i Współczesność - Polacy

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u