Chelatacja Bydgoszcz


Bezpieczna, popularna w Ameryce metoda leczenia Chelatacją Edta, czyli metoda odnowy biologicznej układu krążenia I odtruwania organizmu z metali ciężkich, jest bardzo przydatną i cenioną przez pacjentów z ciężkimi schorzeniami naczyń krwionośnych kończyn dolnych (zagrożenie amputacją), naczyń wieńcowych (przed i po by-passach), zaburzeniami krążenia mózgowego z zagrażającymi niedowładami i zaburzeniami pamięci, orientacji i zawrotów głowy.

Czytaj więcej

Chelatacja mity i fakty

Chelatoterapia Mity i Fakty                                                             Centrum Chelatoterapii       WRÓBEL MED  Bydgoszcz Gdańska 90

Wersenian sodu Na EDTA jest lekiem farmakopealnym / CAS 139-33-3/ LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII WYDANIE XIX 2009

Na  Edta  jest lekiem powszechnie stosowanym przez  kliniki toksykologiczne przy groźnych  dla zdrowia i życia  zatruciach metalami ciężkimi zwłaszcza ołowiem.  Edta  chelatuje /to znaczy łączy się z metalem tworząc chelat czyli związek rozpuszczalny w wodzie ,który w ciągu kilku godzin opuszcza w całości z moczem organizm człowieka/ Edta  praktycznie chelatuje całą tablicę Mendelejewa //.Największe powinowactwo ma jednak do metali ciężkich i toksycznych dla życia człowieka jak ołów , rtęć ,kadm, aluminium  oraz nadmiar w organizmie innych metali.

Na EDTA  podawane dożylnie ale wielokrotnie i w małych dawkach ,przynosi rozliczne korzyści pacjentom którzy już nie reagują na dotychczasowe  intensywne i długotrwałe leczenie innymi lekami. W trakcie 10  letniej mojej praktyki  leczenia chelatacją kilku tysięcy pacjentów ,nie spotkałem ani jednego przypadku braku poprawy zdrowia u pacjentów którzy nie przerwali kuracji po kilku wlewach. Poprawa stanu zdrowia po kilku wlewach pojawia się bardzo rzadko, po kilkunastu częściej, z reguły po dwudziestu a czasami nawet po trzydziestu wlewach /kroplówkach dożylnych/.  Każdy człowiek w wieku po 50-60-tym roku życia ma w swoim organiźmie ? złomowisko? jonów różnych metali usadowionych w różnych narządach, które w ciągu życia gromadzą się w wyniku spożywania niezbyt zdrowej wysoko i sztucznie przetworzonej żywności, niezbyt zdrowej wody pitnej/zwłaszcza ze studni/, różnych napojów, wieloletniego i nie kontrolowanego zażywania odżywek tzw. suplementów diety i też  długotrwałego zażywania kilku a nawet kilkunastu leków z których wiele zawiera jony metali.  Pacjenci nie odczuwający żadnych dolegliwości pozornie zdrowi biorący kurację profilaktycznie ,zgłaszają po kuracji większą sprawność fizyczną i umysłową, większą chęć do życia i uczucie jakby o dziesięć lat odmłodnieli.

W związku z tym uważam że ludzie w drugiej połowie swego życia, nie tylko ci chorzy ale też uważający się za zdrowych mają w organiźmie nadmiar jednego lub kilka metali toksycznych, dlatego ten stan zdrowia nazwałbym   ZESPOŁEM  PRZEWLEKŁEGO PODKLINICZNEGO ZATRUCIA METALAMI a wnioski te wynikają ze zleconej przez nas  analizy wielopierwiastkowej moczu wykonanej metodą badawczą ICP-MS

( Plazma indukcyjnie wzbudzona ze spektrometrią mas ) wykonanej przez Pracownię Monitoringu Biologicznego, Zakładu Bezpieczeństwa  Chemicznego

, Instytutu Medycy Pracy w ŁODZI . /Polska/  Interesującym jest fakt, że przy wzroście poziomu wszystkich metali w moczu pobranym  w 3 gadziny po wlewie  dożylnym wersenianu sodu w stosunku do moczu  przed chelatacją ,poziom wapnia i magnezu po chelatacji zamiast rosnąć , spada o połowę i dzieje się tak przez kilka

lub kilkanaście zabiegów.   Można sobie to wytłumaczyć .że prawdopodobnie  po schelatowaniu ołowiu i kadmu ,wapń i magnez wracają na swoje miejsce to znaczy wapń do kośći a magnez do licznych enzymów z których uprzednio zostały wyparte przez silniejsze metale.

W organizmie nie ma pustych miejsc, nie ma enzymów  czekających z otwartymi ramionami na magnez, w miejscu magnezu  w enzymach są inne metale głównie kadm ,aluminium i inne. Są to metale silniejsze od magnezu i magnez nie jest w stanie ich wyprzeć z tych związków. Jedynym sposobem  na usunięcie tych toksycznych w swoim działaniu metali z organizmu człowieka jest dożylne zastosowanie wersenianu sodu /Na Edta/.

Magnez jako pierwiastek potrzebny jest  organizmowi człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Jego niedobory w co najmniej kilkudziesięciu  enzymach powodują ich częściowe w różnym stopniu unieczynnienie  a co za tym idzie stany  chorobowe i przedwczesne starzenie się.                    

ALUMINIUM odkłada się w organiźmie  człowieka zwłaszcza i to nieodwracalnie w komórkach mózgu. Powoduje to osłabienie pamięci i zaburzenia równowagi. Aluminium blokuje też katecholaminy, blokuje wychwyt zwrotny neurotransmiterów ,serotoniny dopaminy i noradrenaliny. Aluminium kumuluje się zawsze i to w dużych ilościach w komórkach mózgu w chorobie Alzheimera prowadzącej do całkowitego otępienia. . U niektórych pacjentów poddających się chelatacji w moim gabinecie, zawartość aluminium w moczu po zabiegu jest 4-krotnie wyższa niż przed zabiegiem, co świadczy o nadmiarze tego toksycznego metalu w organizmie

OŁÓW odkładający się głównie kośćiach  i osłabiający ich strukturę oraz  KADM  powodujący osteomalację /rozmiękanie kości/, to główne pierwiastki odpowiedzialne za utratę z wiekiem wzrostu człowieka czasami o głowę.

ŻELAZO najważniejszy metal w organiźmie człowieka, gdy występuje w nadmiarze jest bardzo toksyczny i odpowiada za bardzo wiele chorób głównie wieku starszego ale zaczynających się w wieku średnim tj około 50 roku życia. Nadmiar żelaza ma kilka przyczyn, są to czynniki wrodzone genetycznie uwarunkowane jak np.gen hemochromatozy który występuje średnio u co 10 człowieka, ale choroba objawia się 1/1200 do 1/1400 osoby w postaci cukrzycy, uszkodzenia wątroby, trzustki,  ,stawów , serca i jąder. W narządach tych tworzą się złogi hemosyderyny. W wieku 40-60 lat pojawia się powiększenie wątroby, dolegliwości żołądkowo jelitowe, stałe bóle stawowe, zaburzenia rytmu serca, obniżenie libido i ciągłe uczucie zmęczenia. Często u tych chorych pojawia się szarobrązowe zabarwienie skóry zwłaszcza twarzy a w wątrobie rozwija się rak wątroby. Żelazo odkłada się również w chorobie PARKINSONA. Pierwsze objawy choroby Parkinsona pojawiają się wtedy gdy już 80% jąder podstawy mózgu zniszczonych jest przez złogi żelaza. Żelazo odkłada się również w mięśniach. Mięsien sercowy u ludzi starych nie jest czerwony tylko brunatny od złogów żelaza. Same w/w metale na pewno nie są przyczyną powstawania tych  częściowo dziedzicznych chorób ale nie można wykluczyć, że ich nadmiar w organizmie przyspiesza tempo ich rozwoju.

Dużo żelaza odkłada się także w obszarze mikrokrążenia i w małych tętnicach których pogrubiałe i sztywne ściany zawierają złogi fosfolipidów, wapnia, aluminium, miedzi i żelaza i nie reagują na żadne środki rozszerzające naczynia.    Poprawa kliniczna w  różnych  dolegliwościach  po chelatacji  to znaczy ustąpienie bólów wieńcowych, bólów w kończynach dolnych , poprawa wzroku  czasami słuchu , wydolności oddechowej, wskazuje na uelastycznienie ścian tych  naczyń i poprawę krążenia.

WERSENIAN SODU  jako inhibitor cynko zależnych  METALOPROTEINAZ

W moich badaniach nad pozytywną rolą chelatacji wersenianem sodu stwierdziłem , ponadto że wersenian sodu jest inhibitorem grożnej dla  zdrowia metaloproteinazy  MMP-9 . W  opisanych  powyżej badaniach  moczu  wzrost poziomu wydalanych  metali po chelatacji był różny u różnych osób najczęściej kilkukrotny, ale  cynku  kilkunasto lub kilkudziesięciokrotny .   U AUTORA np.

Aluminium  11,1  microg/l     po  34,1

Ołów           1,6  microg/g kreatyniny     po   18,2

ale  cynk /Zn/   325,,microg/g kreatyniny       po    19370,9

a więc  59 razy  więcej

szukając  zależności  między  ilością wydalanego cynku  a  cynko zależnymi  metaloproteinazami  w organizmie człowieka wykonałem  badania /badania zlecone klinicznej pracowni immunologicznej w Bydgoszczy/ poziomu  metaloproteinazy  MMP 9 w surowicy krwi przed chelatacją i 24 godziny po chelatacji. U wszystkich pacjentów   /kilkanaście osób /z wyjątkiem jednego który 3 miesiące wcześniej przeszedł wirusowe ciężkie zapalenie opon  i mózgu/herpes zoster/, u wszystkich poziom  metaloproteinazy  MMP9  spadł od 30- 70 % .    U AUTORA  z  180,12ng/ml  do  101,09  ng /ml.

Metaloproteinazy których u człowieka jest 22 to kolagenazy, elastazy a w tym  najgrożniejsze

MMP9 i   MMP2. Odpowiadają one za wiele przewlekłych chorób układu  krążenia ,chorób zwyrodnieniowych  układu kostno stawowego, chorób układu nerwowego i odległe przerzuty nowotworowe.

Tagi: chondrocyty, mmp2, otępienie, rak, sm

Data publikacji: 27/06/2012
Kategoria: Chelatacja

Za miażdżycę, główną przyczynę zmian niedokrwiennych nie tylko w sercu, ale i w kończynach dolnych, mózgu i innych narządach wewnętrznych, odpowiedzialne są cynkozależe metaloproteinazy MMP2, 3, 9 i inne w sumie 23. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej w swojej budowie zawierają cynk a uczynniają się tylko w obecności wapnia. Metalop to inaczej kolagenazy elastazy itp. niszczą i przecinają włókna kolagenu w ścianach małych naczyń wielu narządów, degradują również mikronaczynia tzw vasa vasorum, w tętniakach aoety i w osłonkach mielinowych nerwów. Metaloproteinazy odpowiedzialne są za wiele chorób; miażdżycę, choroby zwyrodnieniowe stawów, przyzębia, chorób ukł nerwowego, otępienie starcze, Chorobę Parkinsona , SM, liczne choroby skóry w tym wczesne starzenie się skóry. Metaloproteinaza MMP9 odpowiada za odległe przerzuty nowotworowe i powoduje rozwój nowych odżywiających raka naczyń krwionośnych. Sól sodowa kwasu wersenowego NA EDTA podawana dożylnie jest inhibitorem metaloproteinaz , usuwając z organizmu oprócz licznych ciężkich metali toksycznych także nadmiar cynku i wapnia obniża poziom metaloproteinaz i przynosi pacjentom realne i ” namacalne” korzyści zdrowotne.

Przykłady

Bydgoska 90-letnia lekarka p.dr Janina XX wzięła około stu wlewów dożylnych wersenianu sodu,regularnie 3 razy w tygodniu z powodu bólów kończyn dolnych pojawiających się już po przejściu około 50-70 metrów. Cytuję “Chcę powiedzieć, że po 7-8 miesiącach od przyjęcia pierwszej dawki wersenianu sodu, poczułam i zauważyłam wręcz gwałtownie, że lepiej chodzę. Nie odczuwałam bólów kończyn dolnych i znacznie poprawiła się moja wydolność. Mieszkam na drugim piętrze i sprawnie pokonuję schody. Przedtem musiałam odpoczywać co kilka schodów. Jestem zadowolona z chelatacji jak dotychczas. Jest to z pewnością spowodowane tym, że tak wyraźnie odczułam poprawę stanu swego zdrowia”.

Pani dr JXX w trakcie terapii chelatowej, niezależnie od chelatacji leczyła się równocześnie w Poradni Ortopedycznej z powodu osteoporozy uzyskując 100 % uwapnienie kości stosownie do wieku.

Pacjent XX w oczekiwaniu na swoją kolejkę w szpitalu na operację kamieni nerkowych w małej zanikowej nerce, postanowił wziąć chelatację ze względu na bóle nóg, utrudniające mu doglądanie dość dużego gospodarstwa rybackiego. Wziął około 40 kroplówek . Po operacji okazało się, że nerka zawierająca kamienie, wcale nie była zanikowa. Na pytanie pacjenta dlaczego przedtem w kilku badaniach zawsze była zanikowa, odpowiedziano mu - lekarze musieli się pomylić. Moja interpretacja - po chelatacji nastąpiła poprawa mikrokrążenia w miąższu nerki i nerka się odbudowała.

Wyniki badań

* w wierszach nr 10, 11 i 12 wyniki w kolumnach "przed" i "po" powinny być w odwrotnej kolejności (błąd pielęgniarki wykonującej zestawienie)

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u