Artykuły


Zespół przewlekłego podklinicznego zatrucia metalami

Prowadząc przez 10 lat terapię chelatową zauważyłem że ludzie w drugiej połowie swego życia, nie tylko ci chorzy ale też uważający się za zdrowych mają w organiźmie nadmiar jednego lub kilka metali toksycznych, dlatego ten stan zdrowia nazwałbym ZESPOŁEM PRZEWLEKŁEGO PODKLINICZNEGO ZATRUCIA METALAMI a wnioski te wynikają ze zleconej przez nas analizy wielopierwiastkowej moczu wykonanej metodą badawczą ICP-MS ( Plazma indukcyjnie wzbudzona ze spektrometrią mas ) wykonanej przez Pracownię Monitoringu Biologicznego, Zakładu Bezpieczeństwa Biologicznego Instytutu Medycy Pracy. Interesującym jest fakt,że przy wzroście poziomu wszystkich metali w moczu pobranym w 3 gadziny po wlewie dożylnym wersenianu sodu w stosunku do moczu przed chelatacją ,poziom wapnia i magnezu po chelatacji zamiast rosnąć spada o połowę i dzieje się tak przez kilka
lub kilkanaście zabiegów. Można sobie to wytłumaczyć .że prawdopodobnie po schelatowaniu ołowiu i kadmu wapń i magnez wracają na swoje miejsce to znaczy wapń do kośći a magnez do licznych enzymów z któych uprzednio zostały wyparte przez silniejsze metale. Należy się zastanowić czy suplementacja potrzebnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu mikroelementami ma sens bez uprzedniego schelatowania toksycznych makroelementów lub nadmiaru niektórych mikroelementów. W moich badaniach nad pozytywną rolą chelatacji wersenianem sodu stwierdziłem ,że wersenian sodu jest inhibitorem grożnej dla zdrowia metaloproteinazy MMP-9 . W zleconych badaniach surowicy pacjentów pobranej przed chelatacją i 24 godziny po chelatacji badanej metodą Elisa przez kliniczną pracownię immunologiczną w Bydgoszczy nastąpił spadek o połowę poziomu metaloproteinazy MMP-9. w surowicy krwi.

Data publikacji: 01/11/2011
Kategoria: Chelatacja

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u