Artykuły


RAK, NOWOTWORY, PROFILAKTYKA .PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA

RAK , NOWOTWORY, PROFILAKTYKA. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PAŃSTWA

--- założenia programu
---uzasadnienie
----środki na realizację

W założeniu programu jest propozycja wyjścia do społeczeństwa z propozycją opieki zdrowotnej w zakresie powszechnej profilaktyki chorób nowotworowych budzących niepokój społeczeństwa zwłaszcza w średnim i starszym wieku a w śród kobiet znacznie młodszym. Propozycja ta dotyczy wprowadzenia jako ogólnie dostępnego badania PET /POZYTONOWA EMISYJANA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA/ O tym badaniu wykrywającym nawet 1-milimetrowe guzki nowotworowe milczą jak zaklęci występujący w telewizji profesorowie „tuzy” polskiej onkologii ,myślę ,że z powodu jego ceny / około 4, 5 tyś złotych/, ale jak dotychczas badanie to jest unikalne gdyż w nim komórki nowotworowe świecą ,pokazując dokładnie i precyzyjnie lokalizację zmian nowotworowych i ewentualnych drobnych przerzutów.
Uzasadnienie
Co 3-ci człowiek skazany jest na chorobę nowotworową, z reguły wykrywaną późno, gdy wystąpią dolegliwości a zmiany nowotworowe są duże. W raku płuc 90 % chorych nie dożywa roku od wykrycia choroby. W Polsce na choroby nowotworowe zapada rocznie około 130 tyś ludzi, zakładając tylko 5-letni bezobjawowy przebieg choroby, można powiedzieć, że w Polsce żyje około 650-700 tysięcy ludzi pozornie zdrowych. Gdyby te osoby wcześnie zdiagnozowano i poddano jednorazowemu radykalnemu leczeniu uniknęło by się przedwczesnej śmierci wielu ludzi w tym wybitnych naukowców, polityków ludzi sztuki i kultury, nie mówiąc o ograniczeniu kosztów przewlekłego leczenia , rent inwalidzkich i niezmiernego cierpienia fizycznego i psychicznego.
Środki na realizację programu.
W każdym społeczeństwie nawet w pogrążonym w kryzysie istnieje grupa ludzi zamożnych. Proponuję niewielki podatek kwotowy lub procentowy od ZAKUPU TOWARÓW LUKSUSOWYCH .Kwota ta nie będąca w posiadaniu NFZ , umożliwiałaby każdemu obywatelowi Polski na bezpłatne badanie PET-CT 1-raz na 5-lat, oraz coroczną kontrolę choroby u już leczących się.

Lek. Med. Wiesław Wróbel

Data publikacji: 07/05/2013
Kategoria: Medycyna

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u