Artykuły


Metaloproteinazy a NaEdta

Wersenian sodu Na EDTA jest lekiem farmakopealnym / CAS 139-33-3/ LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII WYDANIE XIX 2009
NaEdta jest lekiem powszechnie stosowanym przez kliniki toksykologiczne przy groźnych dla zdrowia i życia zatruciach metalami ciężkimi zwłaszcza ołowiem. Edta chelatuje /to znaczy łączy się z metalem tworząc chelat czyli związek rozpuszczalny w wodzie ,który w ciągu kilku godzin opuszcza w całości z moczem organizm człowieka/ Edta praktycznie chelatuje całą tablicę Mendelejewa //.Największe powinowactwo ma jednak do metali ciężkich i toksycznych dla życia człowieka jak ołów , rtęć ,kadm, aluminium oraz nadmiar w organizmie innych metali.
Na EDTA podawane dożylnie ale wielokrotnie i w małych dawkach ,przynosi rozliczne korzyści pacjentom którzy już nie reagują na dotychczasowe intensywne i długotrwałe leczenie innymi lekami. W trakcie 10 letniej mojej praktyki leczenia chelatacją kilku tysięcy pacjentów ,nie spotkałem ani jednego przypadku braku poprawy zdrowia u pacjentów którzy nie przerwali kuracji po kilku wlewach. Poprawa stanu zdrowia po kilku wlewach pojawia się bardzo rzadko, po kilkunastu częściej, z reguły po dwudziestu a czasami nawet po trzydziestu wlewach /kroplówkach dożylnych/. Każdy człowiek w wieku po 50-60-tym roku życia ma w swoim organiźmie ” złomowisko” jonów różnych metali usadowionych w różnych narządach, które w ciągu życia gromadzą się w wyniku spożywania niezbyt zdrowej wysoko i sztucznie przetworzonej żywności, niezbyt zdrowej wody pitnej/zwłaszcza ze studni/, różnych napojów, wieloletniego i nie kontrolowanego zażywania odżywek tzw. suplementów diety i też długotrwałego zażywania kilku a nawet kilkunastu leków z których wiele zawiera jony metali. Pacjenci nie odczuwający żadnych dolegliwości pozornie zdrowi biorący kurację profilaktycznie ,zgłaszają po kuracji większą sprawność fizyczną i umysłową, większą chęć do życia i uczucie jakby o dziesięć lat odmłodnieli.
W związku z tym uważam że ludzie w drugiej połowie swego życia, nie tylko ci chorzy ale też uważający się za zdrowych mają w organiźmie nadmiar jednego lub kilka metali toksycznych, dlatego ten stan zdrowia nazwałbym ZESPOŁEM PRZEWLEKŁEGO PODKLINICZNEGO ZATRUCIA METALAMI a wnioski te wynikają ze zleconej przez nas analizy wielopierwiastkowej moczu wykonanej metodą badawczą ICP-MS
( Plazma indukcyjnie wzbudzona ze spektrometrią mas ) wykonanej przez Pracownię Monitoringu Biologicznego, Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego
, Instytutu Medycy Pracy w ŁODZI . /Polska/ Interesującym jest fakt, że przy wzroście poziomu wszystkich metali w moczu pobranym w 3 gadziny po wlewie dożylnym wersenianu sodu w stosunku do moczu przed chelatacją ,poziom wapnia i magnezu po chelatacji zamiast rosnąć , spada o połowę i dzieje się tak przez kilka
lub kilkanaście zabiegów. Można sobie to wytłumaczyć .że prawdopodobnie po schelatowaniu ołowiu i kadmu ,wapń i magnez wracają na swoje miejsce to znaczy wapń do kośći a magnez do licznych enzymów z których uprzednio zostały wyparte przez silniejsze metale.
W organizmie nie ma pustych miejsc, nie ma enzymów czekających z otwartymi ramionami na magnez, w miejscu magnezu w enzymach są inne metale głównie kadm ,aluminium i inne. Są to metale silniejsze od magnezu i magnez nie jest w stanie ich wyprzeć z tych związków. Jedynym sposobem na usunięcie tych toksycznych w swoim działaniu metali z organizmu człowieka jest dożylne zastosowanie wersenianu sodu /Na Edta/.
Magnez jako pierwiastek potrzebny jest organizmowi człowieka do prawidłowego funkcjonowania. Jego niedobory w co najmniej kilkudziesięciu enzymach powodują ich częściowe w różnym stopniu unieczynnienie a co za tym idzie stany chorobowe i przedwczesne starzenie się.
ALUMINIUM odkłada się w organiźmie człowieka zwłaszcza i to nieodwracalnie w komórkach mózgu. Powoduje to osłabienie pamięci i zaburzenia równowagi. Aluminium blokuje też katecholaminy, blokuje wychwyt zwrotny neurotransmiterów ,serotoniny dopaminy i noradrenaliny. Aluminium kumuluje się zawsze i to w dużych ilościach w komórkach mózgu w chorobie Alzheimera prowadzącej do całkowitego otępienia. . U niektórych pacjentów poddających się chelatacji w moim gabinecie, zawartość aluminium w moczu po zabiegu jest 4-krotnie wyższa niż przed zabiegiem, co świadczy o nadmiarze tego toksycznego metalu w organizmie
OŁÓW odkładający się głównie kośćiach i osłabiający ich strukturę oraz KADM powodujący osteomalację /rozmiękanie kości/, to główne pierwiastki odpowiedzialne za utratę z wiekiem wzrostu człowieka czasami o głowę.
ŻELAZO najważniejszy metal w organiźmie człowieka, gdy występuje w nadmiarze jest bardzo toksyczny i odpowiada za bardzo wiele chorób głównie wieku starszego ale zaczynających się w wieku średnim tj około 50 roku życia. Nadmiar żelaza ma kilka przyczyn, są to czynniki wrodzone genetycznie uwarunkowane jak np.gen hemochromatozy który występuje średnio u co 10 człowieka, ale choroba objawia się 1/1200 do 1/1400 osoby w postaci cukrzycy, uszkodzenia wątroby, trzustki, ,stawów , serca i jąder. W narządach tych tworzą się złogi hemosyderyny. W wieku 40-60 lat pojawia się powiększenie wątroby, dolegliwości żołądkowo jelitowe, stałe bóle stawowe, zaburzenia rytmu serca, obniżenie libido i ciągłe uczucie zmęczenia. Często u tych chorych pojawia się szarobrązowe zabarwienie skóry zwłaszcza twarzy a w wątrobie rozwija się rak wątroby. Żelazo odkłada się również w chorobie PARKINSONA. Pierwsze objawy choroby Parkinsona pojawiają się wtedy gdy już 80% jąder podstawy mózgu zniszczonych jest przez złogi żelaza. Żelazo odkłada się również w mięśniach. Mięsien sercowy u ludzi starych nie jest czerwony tylko brunatny od złogów żelaza. Same w/w metale na pewno nie są przyczyną powstawania tych częściowo dziedzicznych chorób ale nie można wykluczyć, że ich nadmiar w organizmie przyspiesza tempo ich rozwoju.
Dużo żelaza odkłada się także w obszarze mikrokrążenia i w małych tętnicach których pogrubiałe i sztywne ściany zawierają złogi fosfolipidów, wapnia, aluminium, miedzi i żelaza i nie reagują na żadne środki rozszerzające naczynia. Poprawa kliniczna w różnych dolegliwościach po chelatacji to znaczy ustąpienie bólów wieńcowych, bólów w kończynach dolnych , poprawa wzroku czasami słuchu , wydolności oddechowej, wskazuje na uelastycznienie ścian tych naczyń i poprawę krążenia.

WERSENIAN SODU jako inhibitor cynko zależnych METALOPROTEINAZ

W moich badaniach nad pozytywną rolą chelatacji wersenianem sodu stwierdziłem , ponadto że wersenian sodu jest inhibitorem grożnej dla zdrowia metaloproteinazy MMP-9 . W opisanych powyżej badaniach moczu wzrost poziomu wydalanych metali po chelatacji był różny u różnych osób najczęściej kilkukrotny, ale cynku kilkunasto lub kilkudziesięciokrotny . U AUTORA np.
Aluminium 11,1 microg/l po 34,1
Ołów 1,6 microg/g kreatyniny po 18,2
ale cynk /Zn/ 325,,microg/g kreatyniny po 19370,9
a więc 59 razy więcej
szukając zależności między ilością wydalanego cynku a cynko zależnymi metaloproteinazami w organizmie człowieka wykonałem badania /badania zlecone klinicznej pracowni immunologicznej w Bydgoszczy/ poziomu metaloproteinazy MMP 9 w surowicy krwi przed chelatacją i 24 godziny po chelatacji. U wszystkich pacjentów /kilkanaście osób /z wyjątkiem jednego który 3 miesiące wcześniej przeszedł wirusowe ciężkie zapalenie opon i mózgu/herpes zoster/, u wszystkich poziom metaloproteinazy MMP9 spadł od 30- 70 % . U AUTORA z 180,12ng/ml do 101,09 ng /ml.
Metaloproteinazy których u człowieka jest 22 to kolagenazy, elastazy a w tym najgroźniejsze MMP9 I MMP2 odpowiadają lub są współodpowiedzialne za wiele chorób układowych w tym za miażdżycę , przewlekłe postępujące zwyrodnienie stawów, uszkodzenia układu nerwowego , rozwój naczyń krwionośnych odżywiających guzy nowotworowe a także za odległe przerzuty nowotworowe

Data publikacji: 01/07/2012
Kategoria: Rozmaitości

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u