Artykuły


Ciśninie atmosferyczne a samopoczucie

Pomiar ciśnienia atmosferycznego a samopoczucie
Wysokość ciśnienia atmosferycznego mierzona jest w mm Hg /słupa rtęci/ lub hektopascakalach /hPa/ W mediach tzn. radiu i telewizji najczęściej w hPa , można spokojnie przyjąć, że 99,9 % ludzi nie pamięta czy podano np. 978 hPa czy 997 hPa lub 1017 czy 1023. Ludzie najczęściej zapamiętują , dzisiaj jest niskie albo wysokie ciśnienie a jutro będzie wyższe lub niższe. Stąd często uwagi tego typu ‘” zawsze przy niskim ciśnieniu czułem się żle a teraz zapowiedzieli niskie a Ja czuję się bardzo dobrze lub zapowiedzieli wysokie ciśnienie a czuję sienie najlepiej
Myślę, że dla lepszej komunikacji społecznej ,łatwiejszej do zapamiętania byłoby przyjęcie takiej informacji gdzie 1000 hPa było by to 0 a np. 978 hPa -- to minus 22 milhPa a 997 to minus 3 milhPa , 1017 hPa to + 17 a 1023 hPa to + 23 milhP
Podawanie informacji o ciśnieniu atmosferycznym w zaproponowanej formie łatwej do zapamiętania, umożliwiłoby każdemu człowiekowi ustalenie indywidualnej , właściwej dla niego reakcji organizmu na wysokość ciśnienia atmosferycznego. Każdy wiedział by kiedy jest pełen energii a keidy ma migrenę lub popada w rozdrażnienie lub depresję.
Podawanie ciśnienia atmosferycznego w hPa przypomina trochę podawanie temperatury w skali Farenheita gdzie 0 stopni Celcjusza to +32 stopnie Farenheita , -- 20 C to --4 F a + 20 C to + 68 F.

Data publikacji: 20/06/2012
Kategoria: Rozmaitości

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u