Artykuły


Mniejszości polityczne

Mniejszości Narodowe i Mniejszości Narodowe Polityczne
Istnieje takie pojęcie jak naród polityczny. Takimi narodami jest na przykład wiele narodów afrykańskich. Mówimy o Nigeryjczykach czy o Kongijczykach ale poza obywatelstwem tego kraju nic więcej nie łączy te wieloplemienne i wielokulturowe społeczności tych krajów. Być może wśród elit politycznych tworzy się poczucie więzi –czyli ponadplemienne poczucie więzi narodowo-etnicznej. Ale aby daleko nie szukać w Europie mamy np. Francję gdzie każdy kto ma obywatelstwo francuskie jest Francuzem choć wiadomo, że poza etnicznymi Francuzami we Francji żyje wiele milionów różnego pochodzenia etnicznego i rasowego emigrantów.
W różnych krajach żyją mniejszości narodowe które tym się różnią od mniejszości politycznych, że zachowują swój język, kulturę, odrębne obyczaje i świadomość narodową. Mniejszości polityczne z kolei niczym się nie różnią od otaczającej je większości poza deklarowaniem przynależności do innego narodu. Taką mniejszością narodową polityczną jest w Polsce np. mniejszość niemiecka a na dawnych kresach Polski ,na Białorusi i Ukrainie w dużej mierze mniejszość polska, w tej ostatniej często z różnych historycznych względów nie przyznająca się do tego.

Data publikacji: 11/06/2012
Kategoria: Historia i Współczesność - Polacy

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u