Chelatacja Bydgoszcz


Bezpieczna, popularna w Ameryce metoda leczenia Chelatacją Edta, czyli metoda odnowy biologicznej układu krążenia I odtruwania organizmu z metali ciężkich, jest bardzo przydatną i cenioną przez pacjentów z ciężkimi schorzeniami naczyń krwionośnych kończyn dolnych (zagrożenie amputacją), naczyń wieńcowych (przed i po by-passach), zaburzeniami krążenia mózgowego z zagrażającymi niedowładami i zaburzeniami pamięci, orientacji i zawrotów głowy.

Czytaj więcej

Plemiona Lechickie

Wiemy,że plemiona lechickie /polskie / w V-VI wieku n.e. przemieściły się z pierwotnych siedzib leżących .na Podolu,Wołyniu, Polesiu, i w dorzeczu górnego Dniepru i górnej Dźwiny,na zachód w dorzecze Wisły i Odry. /książka ” Coś o Nas Prawdy Półprawdy….” str. 137./ Prawdopodobnie tereny północne czyli leżące w dorzeczu Dźwiny i Prypeci oraz górnego Dniepru /dzisiejsza Białoruś/ zajmowało duże i liczne plemię Mazurów,którzy przesiedlili się na zachód ,zajmując ziemie nad środkową Wisłą nazwane później Mazowszem.Można takie wnioski choć ostrożnie wyciągnąć porównując nazwy starych grodów plemiennych występujących głównie tylko na określonym obszarze tj. Mazowszu i na Białorusi.
Stare grody które zostały usadowione w dobrym strategicznie położonym miejscu w pewnej odległości od siebie nie tylko nie zginęły na przestrzeni wieków, ale rozwinęły się w miasta a nawet bardzo duże miasta. Na Mazowszu to PŁOCK, PŁOŃSK, SIERPC, PUŁTUSK, NASIELSK, SEROCK, OTWOCK, GRODZISK, GLINOJECK,BRAŃSK, BIELSK,CZERWIEŃSK n/WISŁĄ, MIŃSK/Mazowiecki/ oraz RYLSK, SROCK pod Łodzią. a na Białorusi to POŁOCK, WITEBSK,WOŁKOWYSK, SMOLEŃSK / obecnie Rosja/ MIŃSK, DZIERŻYŃSK, BOBRUJSK, SŁUCK, KLECK, PIŃSK oraz CZECZERSK, ŁOGOJSK, CHOTIMSK. Nazwy grodów z końcówka na -sk lub -ck na pewno nie nadały na Mazowszu plemiona wschodniosłowiańskie gdyż nigdy ich tam nie bylo. Musieli je nadać Mazurzy. Nazwy te w sumie są nieliczne zarówno na Mazowszu jak i na Białorusi. Trafiają sie też w Rosji na pograniczu białoruskim. Spotykane w Rosji i na Syberii liczne nazwy miast i grodów z końcówką na -sk, -ck to sprawa późniejszego nazewnictwa. Być może nazwy grodów z końcówką -sk lub -ck zastrzeżone były tylko dla grodów książęcych stąd ich nazwy na Mazowszu i przedtem na Białorusi pierwotnym terenie etnicznym Mazurów.Być może Mazurzy przemieszczali się na zachód stopniowo i nie zostawili całkowitej pustki osadniczej tak,że napływająca ludność wschodniosłowiańska w kontakcie z nimi przejęła te nazwy. Te resztki ludności lechickiej mogły być substratem z powodu którego nastąpiło leksykalne i fonetyczne zróżnicowanie się późniejszych dialektów białoruskich od rosyjskich /moskiewskich/ i południowych ukraińskich.Być może Płock nad Wisłą duży książęcy gród nad dużą rzeką założyli byli mieszkańcy Płocka nad dużą rzeką Dźwiną , którego nazwa zgodnie z wymową wschodniosłowiańską zamieniła się na Połock.

Data publikacji: 08/02/2012
Kategoria: Historia i Współczesność - Polacy

Za miażdżycę, główną przyczynę zmian niedokrwiennych nie tylko w sercu, ale i w kończynach dolnych, mózgu i innych narządach wewnętrznych, odpowiedzialne są cynkozależe metaloproteinazy MMP2, 3, 9 i inne w sumie 23. Metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej w swojej budowie zawierają cynk a uczynniają się tylko w obecności wapnia. Metalop to inaczej kolagenazy elastazy itp. niszczą i przecinają włókna kolagenu w ścianach małych naczyń wielu narządów, degradują również mikronaczynia tzw vasa vasorum, w tętniakach aoety i w osłonkach mielinowych nerwów. Metaloproteinazy odpowiedzialne są za wiele chorób; miażdżycę, choroby zwyrodnieniowe stawów, przyzębia, chorób ukł nerwowego, otępienie starcze, Chorobę Parkinsona , SM, liczne choroby skóry w tym wczesne starzenie się skóry. Metaloproteinaza MMP9 odpowiada za odległe przerzuty nowotworowe i powoduje rozwój nowych odżywiających raka naczyń krwionośnych. Sól sodowa kwasu wersenowego NA EDTA podawana dożylnie jest inhibitorem metaloproteinaz , usuwając z organizmu oprócz licznych ciężkich metali toksycznych także nadmiar cynku i wapnia obniża poziom metaloproteinaz i przynosi pacjentom realne i ” namacalne” korzyści zdrowotne.

Przykłady

Bydgoska 90-letnia lekarka p.dr Janina XX wzięła około stu wlewów dożylnych wersenianu sodu,regularnie 3 razy w tygodniu z powodu bólów kończyn dolnych pojawiających się już po przejściu około 50-70 metrów. Cytuję “Chcę powiedzieć, że po 7-8 miesiącach od przyjęcia pierwszej dawki wersenianu sodu, poczułam i zauważyłam wręcz gwałtownie, że lepiej chodzę. Nie odczuwałam bólów kończyn dolnych i znacznie poprawiła się moja wydolność. Mieszkam na drugim piętrze i sprawnie pokonuję schody. Przedtem musiałam odpoczywać co kilka schodów. Jestem zadowolona z chelatacji jak dotychczas. Jest to z pewnością spowodowane tym, że tak wyraźnie odczułam poprawę stanu swego zdrowia”.

Pani dr JXX w trakcie terapii chelatowej, niezależnie od chelatacji leczyła się równocześnie w Poradni Ortopedycznej z powodu osteoporozy uzyskując 100 % uwapnienie kości stosownie do wieku.

Pacjent XX w oczekiwaniu na swoją kolejkę w szpitalu na operację kamieni nerkowych w małej zanikowej nerce, postanowił wziąć chelatację ze względu na bóle nóg, utrudniające mu doglądanie dość dużego gospodarstwa rybackiego. Wziął około 40 kroplówek . Po operacji okazało się, że nerka zawierająca kamienie, wcale nie była zanikowa. Na pytanie pacjenta dlaczego przedtem w kilku badaniach zawsze była zanikowa, odpowiedziano mu - lekarze musieli się pomylić. Moja interpretacja - po chelatacji nastąpiła poprawa mikrokrążenia w miąższu nerki i nerka się odbudowała.

Wyniki badań

* w wierszach nr 10, 11 i 12 wyniki w kolumnach "przed" i "po" powinny być w odwrotnej kolejności (błąd pielęgniarki wykonującej zestawienie)

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u