Artykuły


Plemiona Lechickie

Wiemy,że plemiona lechickie /polskie / w V-VI wieku n.e. przemieściły się z pierwotnych siedzib leżących .na Podolu,Wołyniu, Polesiu, i w dorzeczu górnego Dniepru i górnej Dźwiny,na zachód w dorzecze Wisły i Odry. /książka ” Coś o Nas Prawdy Półprawdy….” str. 137./ Prawdopodobnie tereny północne czyli leżące w dorzeczu Dźwiny i Prypeci oraz górnego Dniepru /dzisiejsza Białoruś/ zajmowało duże i liczne plemię Mazurów,którzy przesiedlili się na zachód ,zajmując ziemie nad środkową Wisłą nazwane później Mazowszem.Można takie wnioski choć ostrożnie wyciągnąć porównując nazwy starych grodów plemiennych występujących głównie tylko na określonym obszarze tj. Mazowszu i na Białorusi.
Stare grody które zostały usadowione w dobrym strategicznie położonym miejscu w pewnej odległości od siebie nie tylko nie zginęły na przestrzeni wieków, ale rozwinęły się w miasta a nawet bardzo duże miasta. Na Mazowszu to PŁOCK, PŁOŃSK, SIERPC, PUŁTUSK, NASIELSK, SEROCK, OTWOCK, GRODZISK, GLINOJECK,BRAŃSK, BIELSK,CZERWIEŃSK n/WISŁĄ, MIŃSK/Mazowiecki/ oraz RYLSK, SROCK pod Łodzią. a na Białorusi to POŁOCK, WITEBSK,WOŁKOWYSK, SMOLEŃSK / obecnie Rosja/ MIŃSK, DZIERŻYŃSK, BOBRUJSK, SŁUCK, KLECK, PIŃSK oraz CZECZERSK, ŁOGOJSK, CHOTIMSK. Nazwy grodów z końcówka na -sk lub -ck na pewno nie nadały na Mazowszu plemiona wschodniosłowiańskie gdyż nigdy ich tam nie bylo. Musieli je nadać Mazurzy. Nazwy te w sumie są nieliczne zarówno na Mazowszu jak i na Białorusi. Trafiają sie też w Rosji na pograniczu białoruskim. Spotykane w Rosji i na Syberii liczne nazwy miast i grodów z końcówką na -sk, -ck to sprawa późniejszego nazewnictwa. Być może nazwy grodów z końcówką -sk lub -ck zastrzeżone były tylko dla grodów książęcych stąd ich nazwy na Mazowszu i przedtem na Białorusi pierwotnym terenie etnicznym Mazurów.Być może Mazurzy przemieszczali się na zachód stopniowo i nie zostawili całkowitej pustki osadniczej tak,że napływająca ludność wschodniosłowiańska w kontakcie z nimi przejęła te nazwy. Te resztki ludności lechickiej mogły być substratem z powodu którego nastąpiło leksykalne i fonetyczne zróżnicowanie się późniejszych dialektów białoruskich od rosyjskich /moskiewskich/ i południowych ukraińskich.Być może Płock nad Wisłą duży książęcy gród nad dużą rzeką założyli byli mieszkańcy Płocka nad dużą rzeką Dźwiną , którego nazwa zgodnie z wymową wschodniosłowiańską zamieniła się na Połock.

Data publikacji: 08/02/2012
Kategoria: Historia i Współczesność - Polacy

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u