Artykuły


Żydzi

W amerykańskim czasopiśmie Jurnal of Biological Sciense z 2006 roku, ukazał się artykuł pt. ” Historia Naturalna Aszkenazyjskiej Inteligencji” napisany przez trzech autorów Gregory Cohrana, Jason Hardy i Henry Harperdinga.
Artykuł dotyczy wysokiej inteligencji Żydów Aszkenazyjskich czyli pochodzących z Europy Środkowej tzn. głównie z terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów a których masowe osadnictwo na terenie Korony czyli Królestwa Polskiego zaczęło się za Kazimierza Wielkiego. Autorzy odrzucają teorię powstania niewątpliwie wysokiego IQ u Żydów jako selekcji materiału genetycznego w wyniku pogromów na zachodzie Europy o czym pisałem w książce pt. ”Coś o Nas Prawdy,Półprawdy..”wyd.I i II-gie 2003 i 2005r str 123. Pod koniec XIII wieku w 1290 roku wypędzono Żydów z Anglii. W 1306 a następnie 1394 z Francji a w czasie epidemii dżumy pogromów doznało w Niemczech 360 gmin żydowskich. Autorzy nic nie wspominają o tych faktach historycznych. Pamiętają za to o pogromach Żydów dokonanych przez kozaków ukrainnych na na dalekich naddnieprzańskich kresach Rzeczpospolitej. O selekcji genów warunkujących wysokie IQ świadczą współczesne fakty. Chińczycy kontynentalni mają IQ około 100 natomiast Chińczycy z Tajwanu mają najwyższe w Azji IQ tzn. około 107 co można wytłumaczyć tym,że na Tajwan uciekła przed czerwoną komunistyczną armią Mao Tse Tunga armia Czang Kai Szeka, około 2 ml ludzi i to nie tylko żołnierzy,oficerów i generałów ale także cała chińska elita władzy,kultury i biznesu.

Data publikacji: 08/02/2012
Kategoria: Historia i Współczesność - Polacy

Zakres usług


Neurologia

Akupunktura

Akupresura

Nerwice, depresje

Chelatacja

Szybki kontakt


Gabinet
ul. Gałczyńskiego 19 (Sanitas), Bydgoszcz
poniedziałek, środa, piątek: 11:00

stat4u